Inleiding

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese unie (EU) is vastgesteld. Hij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens, en gaat in op 25 mei 2018. Deze AVG vervangt per die datum de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Teneinde de verstrekking van informatie door Piet Boere - Autodetailer aan de bezoeker van de website en / of transacties mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijk gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, adresgegevens, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, automerk, type, kenteken, of km-standen waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. Piet Boere - Autodetailer heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Piet Boere - Autodetailer eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Informatie aan derden
Privacy informatie kan door Piet Boere - Autodetailer aan derden blootgesteld worden aangaande fabrikant en/of importeur garantie registratie van afgenomen producten.

Gegevens verzameling
De volgende gegevens verzameld met als einddoel facturatie en garantie systemen door Piet Boere - Autodetailer:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Merk Voertuig
- Type
- Kentekenplaat gegevens.

Wetgeving
Bij aangaan van transactie(s) t.b.v het kunnen uitvoeren van werkzaamheden overeengekomen in vorm van mondelinge, papieren, digitale overeenkomst, geeft u toestemming aan Piet Boere - Autodetailer als zodanig te gebruiken. Uw gegevens zullen als zodanig aangemerkt worden en behandeld. Het innemen van persoonlijke gegevens kunnen ten grondslag liggen ten behoeve van verplichte wetgeving inzake bijvoorbeeld Belastingwet.

Grafisch
Foto's en video/film opnames zullen ten allertijde beschermd worden door privacy herkenbare delen af te schermen cq te maskeren. Denk aan kentekenplaten.

Cookies
Piet Boere - Autodetailer maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Piet Boere - Autodetailer gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van picacarcleaning.nl. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het bezoeken van websites geen cookies ontvangt. Dit kan echter wel het functioneren van de website aantasten.

Externe Links
De website van Piet Boere - Autodetailer kan links naar andere websites bevatten. Piet Boere - Autodetailer is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Piet Boere - Autodetailer raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaring van deze websites.

Kan ik een verzoek sturen om mijn persoonsgegevens te verwijderen?

Jazeker!

Let wel, er zijn uitzonderingen op het “recht om vergeten te worden”. Zo moeten wij voor onze financiële diensten bijhouden wie er betrokken is bij een transactie om witwassen en andere criminele activiteiten te voorkomen. We moeten onze transacties ook bijhouden om je te helpen als er problemen ontstaan.

Wijzigingen.
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 Mei 2018.
Piet Boere - Autodetailer behoudt zicht het recht voor om, zonder u daarvan in kennis te stellen, deze privacyverklaring te wijzigen. Om die reden raadt Piet Boere - Autodetailer u aan om van tijd tot tijd de privacyverklaring van Piet Boere - Autodetailer te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen.