Disclaimer Autopoets-Opleiding

De eigenaar van Autopoets-Opleiding.nl zet zich in om deze site permanent beschikbaar te houden en fouten in de inhoud van de website te vermijden. Autopoets-Opleiding.nl kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Autopoets-Opleiding.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Autopoets-Opleiding.nl.

Autopoets-Opleiding.nl kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Autopoets-Opleiding.nl niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Autopoets-Opleiding.nl gebruikt worden. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.